Begeleiding

Wat is begeleiding?

Begeleiding is hulp om zelfstandig te (blijven) leven. Een persoonlijk begeleider helpt u of uw kind met de dagelijkse dingen. Denk hierbij aan:

  • hulp bij de administratie, post en financiën
  • hulp bij het boodschappen doen
  • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen
  • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
  • hulp bij de opvoeding
  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • contact zoeken met mensen in de omgeving
  • hulp om met anderen te communiceren
  • hulp om gedragsproblemen te verminderen

U kunt begeleiding voor u alleen of groepsbegeleiding krijgen. Begeleiding voor u alleen is individuele begeleiding. Groepsbegeleiding wordt ook dagbesteding genoemd.

Gemeente Rhenen - persoonsgebonden budget (PGB)

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen en blijven meedoen in de samenleving. Lukt u dat niet meer? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen.

Wij helpen u goede ondersteuning te vinden. Als het even kan met hulp van familie, vrienden of mensen bij u in de buurt. En anders met hulp van een welzijnsorganisatie of een zorgaanbieder.

U krijgt dan zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Kunt u begeleiding krijgen?

Begeleiding is voor mensen (kinderen, volwassenen en ouderen) die door een ziekte of beperking moeite hebben met de dagelijkse dingen. U komt hiervoor pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt voor u zijn.

Gemeente Rhenen - persoonsgebonden budget (PGB)

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen en blijven meedoen in de samenleving. Lukt u dat niet meer? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen.

Wij helpen u goede ondersteuning te vinden. Als het even kan met hulp van familie, vrienden of mensen bij u in de buurt. En anders met hulp van een welzijnsorganisatie of een zorgaanbieder.

U krijgt dan zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van begeleiding?

Neem dan contact op met het Loket Sociaal Team. Dit is het loket voor vragen en afstemming over maatschappelijke begeleiding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding.

Loket Sociaal Team Gemeente Rhenen

Het loket Sociaal Team is een loket voor vragen en afstemming over maatschappelijk werk en maatschappelijke ondersteuning.

Consulenten zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt ook e-mailen of een afspraak maken via de Publieksbalie.

Vrije inloopspreekuren: 12.00 - 13.00 uur in Multifunctioneel gebouw Het Bestegoed (Tabaksweg 20, Elst), donderdag 10.00 - 11.00 uur in De Koningskamer (Fred van de Paltshof 10, Rhenen).