Groei van een basisschoolkind

Heeft u vragen over groeien, gewicht en voeding?

Leg uw vraag voor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rhenen

Nieuwe Veenendaalseweg
75
3911 MG
Rhenen
Denkt u dat uw kind niet genoeg groeit?

Leg uw vraag voor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar. Of kijk op de website Kind en Groei. Informatie over groeien is ook te vinden op de website van Kinderinfo bij Ontwikkeling.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rhenen

Nieuwe Veenendaalseweg
75
3911 MG
Rhenen

Kind en groei

Wij.nl - kind info

Wilt u weten of uw kind goed beweegt?

Goed leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling. Als u denkt dat uw kind niet goed beweegt, kunt u contact opnemen met een fysiotherapeut voor kinderen.

In Rhenen kunt u terecht bij Fysio- & Oefentherapie Rhenen - Elst (U). Of laat u informeren door het consultatiebureau.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Fysio- & Oefentherapie Rhenen - Elst (U)

waaronder kinderfysiotherapie

Nieuwe Veenendaalseweg
51a
391 ME
Rhenen
Toon op kaart (1)
x

Consultatiebureau Rhenen

Nieuwe Veenendaalseweg
51A
3911 ME
Rhenen
Toon op kaart (1)
x

Consultatiebureau Elst

Tabaksweg
22
3921 CM
Elst
Wilt u meer weten over onderzoeken van de jeugdarts?

Op de basisschool controleert een jeugdarts van de GGD of uw kind goed groeit. De jeugdarts komt voor het eerst als uw kind in groep 2 zit. Het is dan 5 of 6 jaar oud. Het tweede onderzoek is wanneer uw kind in groep 7 zit. De arts meet en weegt uw kind en doet een oog- en oortest. Ook kijkt de arts hoe het kind beweegt. Verder vraagt de arts hoe uw kind eet, of het goed hoort enzovoorts.

Bedenkt u achteraf nog vragen voor de jeugdarts? Via de GGD kunt u een afspraak maken. Kijk op de website van de GGD. De GGD zit ook in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo nodig verwijzen ze u door naar specialistische hulp.

Let op: een bezoek aan de jeugdarts is niet verplicht. Zonder toestemming van de opvoeders kan het kind niet onderzocht worden door de schoolarts. U kunt ook naar uw eigen huisarts of kinderarts gaan.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Consultatiebureau Rhenen

Nieuwe Veenendaalseweg
51A
3911 ME
Rhenen
Toon op kaart (1)
x

Consultatiebureau Elst

Tabaksweg
22
3921 CM
Elst
Toon op kaart (1)
x

GGD regio Utrecht

De Dreef
5
3706 BR
Zeist
Wilt u meer weten over de puberteit?

Het lichaam van uw kind verandert sterk als het tussen 10 en 14 jaar oud is. Uw kind komt dan in de puberteit. Ook geestelijk wordt het dan meer volwassen. Het verschilt per kind wanneer en hoe de veranderingen komen. Kijk op de website Groeigids voor uitgebreide informatie.

Kijk voor meer informatie over pubers ook op de website Centrum Jeugd en Gezin Rhenen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen - pubers