Laatste levensfase

Heeft u vragen over de laatste levensfase?

Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken.

Op de website Zorgverzekering Informatie Centrum vindt u informatie over zorg en ondersteuning.

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Zorgverzekering Informatie Centrum - Palliatieve terminale zorg

Wordt het thuis te zwaar?

Misschien is een hospice een betere oplossing.